buoc 4

Dùng ngón tay tán màu son số 3 chồng lên hai màu môi trước (tán ở vị trí trung tâm môi)

Dùng ngón tay tán màu son số 3 chồng lên hai màu môi trước (tán ở vị trí trung tâm môi)

Back to top button